You are now playing » tieu diet kien khong lo Toggle Lights

773 plays Likes: 0 0
Bạn sử dụng các phím qua trái - phải - lên -xuống để di chuyển xe tăngnnhấn phím space dể phun dửa tiêu diệt kiến và chứng ngại vật cản đường. nnYou use the keyboard to the left - right - up-down to move the tanknhit space-based solution to spray and destroy evidence obstacle is in the way.

Action » tieu diet kien khong lo

tieu diet kien khong lotrong một lần nghiên cứu các nhà bác học đã vô tình tạo ra
một loài kiến khổng lồ,nhưng họ không kiểm soát được nó
và đã để nó xổng ra ngoài , đó là một việc hết sức nguy hiểm
cho sự tồn tại của nhân loại và giờ chúng đang ở trong một cánh
rừng gần đó.
Do đó bạn đã được gọi dến cứu viện ở đây
Nhiệm vụ của bạn là điều khiển xe tăng của mình để tiêu diệt các
con kiến bị đột biến nguy hiểm đó để bảo vệ cho nhân loại tránh
họa diệt vong;

Bạn sử dụng các phím qua trái – phải – lên -xuống để di chuyển xe tăng
nhấn phím space dể phun dửa tiêu diệt kiến và chứng ngại vật cản đường.
sự tồn tại của nhân loại đang phụ thuộc vào bạn đó.
cố lên và chúc may mắn.

during a research scientist accidentally created
a giant ant, but they can not control it
and had escaped out to it, it is a very dangerous job
for the survival of humanity and now we are in a field
nearby forest.
So you’ve been sent to rescue here
Your task is to control your tank to destroy the
ants mutated danger to protect human beings from
Graphics doom;

You use the keyboard to the left – right – up-down to move the tank
hit space-based solution to spray and destroy evidence obstacle is in the way.
the existence of humanity depends on you there.
fixed up and good luck. Bạn sử dụng các phím qua trái – phải – lên -xuống để di chuyển xe tăng
nhấn phím space dể phun dửa tiêu diệt kiến và chứng ngại vật cản đường.

You use the keyboard to the left – right – up-down to move the tank
hit space-based solution to spray and destroy evidence obstacle is in the way.

  • Like!
    0

Comments:

Leave A Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>